Stress symptomer - en mulig indikator for angst

Stress symptomer – en mulig indikator for angst

Hvert år sygemeldes i tusindevis af danskere med diagnosen ”stress”. Stress er gået hen og blevet en folkesygdom, og selv om det af og til kan virke, som om begrebet er gået hen og blevet noget udvandet, er kronisk stress en tilstand, som bør tages meget alvorligt.

I sig selv er stress en ganske sund reaktion på pres og truende omgivelser. Den fysiske og psykiske stress reaktion skal sætte kroppen i stand til at reagere hurtigt i situationer, som kan udgøre en trussel – for eksempel forekomsten af rovdyr eller andre fjender.

Når man får øjeblikkelig stress, spændes musklerne, og der sker en øget blodtilførsel til ekstremiteterne. Åndedrættet bliver hurtigt og overfladisk for at ilte blodet, og hjertet slår hurtigere og kraftigere. Funktioner, som er sekundære i forhold til enten at kæmpe eller at flygte, bliver nedprioriteret – for eksempel fordøjelsen. Og man kan opleve, at det er vanskeligt at tænke klart – et hvert forsøg på fokus bliver sløret af en følelse af uvirkelighed, og nogle oplever endog decideret tunnelsyn.

Angst eller stress?

Det siger nærmest sig selv, at når denne tilstand bliver permanent, vil den udgøre en meget hård belastning for såvel kroppen som for psyken og de kognitive evner. Det er vigtigt, at stress bliver behandlet, inden der opstår permanent skade. Men det er også meget vigtigt, at det hurtigt bliver afklaret, hvorvidt der er tale om stress eller angst.

Selv om stress symptomer minder meget om angst, er der tale om to vidt forskellige tilstande, som bør behandles forskelligt. Stress er som regel helt eller delvist forårsaget af faktorer i det ydre miljø, og kan således behandles ved at fjerne den stress ramte fra dette miljø i en periode – for eksempel ved en sygemelding. Angst er en grundtilstand, som ikke nødvendigvis er udløst af noget eksternt, og derfor vil en sygemelding ikke hjælpe. Det vil til gengæld en effektiv angstbehandling – læs mere på angstekspert.dk